jak se správně modlit

Každý člen církve svaté víry je povinen se modlit pět krát denně , k bohu Andělusexu výjimku mají pouze nemocní a děti do deseti let věku kteří se modlit nemusejí . Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, nebo jste-li nemocní . 

Při modlitbě  zavřete oči a v duchu nebo šepotem přeříkávat jednu z těch to modliteb  a to minimálně 8 krát , nebo obojí .

1 verze modlitby Nechť se Andělusexu daří jeho dílo .

2 verze modlitby Buď vůle boha Andělasexu a to jak na nebi tak i na zemi .

 

Samotná modlitba 

Člen církve svaté víry svou povinnost modlit se může splnit i najednou třeba ráno nebo večer odříkat v duchu nebo nahlas , šepotem modlitbu čtyřicet krát , a tím svou povinnost splnit . A zajistit tak svojí duši místo v ráji .
 
 
 
 
 
 

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Nejdůležitější je naše víra .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz