jak se správně modlit

Každý člen církve svaté víry je povinen se modlit pět krát denně , k bohu Andělusexu výjimku mají pouze nemocní a děti do deseti let věku kteří se modlit nemusejí . Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, nebo jste-li nemocní . 

Při modlitbě  zavřete oči a v duchu nebo šepotem přeříkávat jednu z těch to modliteb  a to minimálně 8 krát , nebo obojí .

 

1 verze modlitby Nechť se ( doplnit jedno ze jmen boží) daří jeho dílo .

2 verze modlitby Buď vůle boha ( doplnit jedno ze jmen boží) a to jak na nebi tak i na zemi .

Jména která bůh požívá najdete zde

 

Příklady jak může modlitba vypadat

1 verze modlitby Nechť se Andělusexu daří jeho dílo .

1 verze modlitby Nechť se Michaelovi daří jeho dílo .

 

 

2 verze modlitby Buď vůle boha Andělusexu a to jak na nebi tak i na zemi .

2 verze modlitby Buď vůle boha Michaela a to jak na nebi tak i na zemi .

Samotná modlitba 

Člen církve svaté víry svou povinnost modlit se může splnit i najednou třeba ráno nebo večer odříkat v duchu nebo nahlas , šepotem modlitbu čtyřicet krát , a tím svou povinnost splnit . A zajistit tak svojí duši místo v ráji .
 
 
 
 
 
 

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB SVÁTEČNÍ MODLITBY

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Bůh Linea je věčná a všemohoucí , je jediným stvořitelem , má v rukou život i smrt .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz