JAK SPRÁVNĚ VYCHOVAT DĚTI

Dítě do deseti let věku nemá povinnost se k všemohoucímu bohu Andělusexu modlit se , nicméně mnělo by už od útlého věku být vychováváno a vedeno k víře v boha Andělasexu a po dovršení věku deseti let se stejně jako ostatní se modliti k bohu Andělusexu . Vhodným nástroj k tomu může být , Pohádka o stvoření světa . Pohádka o stvoření světa pro děti text