Církev svaté víry

Jsme   církev svaté víry působící na celém světě , věříme  v jediného boha Andělasexu tento bůh je 
1. Všemohoucí vševidoucí vševědoucí .
2. Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
3. Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi .
4. a je to on, jest utváří vás v lůnech podle přání svého. A není boštva kromě něho, mocného, moudrého.
 
Jak se přidat do církve stáhněte si bibli a přečtěte si ji a řiďte se jejím obsahem a 
po smrti se tvoje duše dostane do ráje .

 

Jak vést svou duši ke spáse 

Ke spase duše se dá dojít  vírou v boha Andělasexu a zbožným způsobem života , co znamená zbožný život .

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do bůdoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 


 

Pohádka

19.01.2017 18:59

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz