Církev svaté víry

Jsme   církev svaté víry působící na celém světě , věříme  v jediného boha toho to boha oslovujeme ruznými jmény Andělsexu , Michael , Genius , Herold , Pavel Nanak  , Linea . tento bůh je 
1. Všemohoucí vševidoucí vševědoucí .
2. Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
3. Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi .
4. A je to on, jest utváří vás v lůnech podle přání svého ,
 a není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .
Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .

 
 

 

Jak vést svou duši ke spáse 

Ke spase duše se dá dojít  vírou v boha Andělasexu a zbožným způsobem života , co znamená zbožný život .

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB SVÁTEČNÍ MODLITBY

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Nejdůležitější je naše víra .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz