CO JE TO RÁJ

Ráj je místo, kde po smrti existují duše spravedlivých a v boha Andělasexu věřících lidí ve věčné blaženosti . V tomto ráji vládne bůh Andělsexu a má nad ním absolutní moc . Stejně jako má absolutní moc na zemi .