jak byl svět stvořen

Úplně na počátku stvořil bůh Andělsexu nebe a zemi. Země byla pustá, a tmavá bůh Andělsexu vznášel se nadní .I řekl bůh Andělsexu: Buď světlo! I bylo světlo. oddělil bůh Andělsexu světlo od tmy. A nazval bůh Andělsexu světlo dnem, a tmu nazval nocí . Pak řekl bůh Andělsexu buď obloha i byla obloha . I nazval bůh Andělsexu oblohu nebem . Řekl bůh Andělsexu : Shromážděte se vody, kteréž jsou na zemi , v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak a vznikla pevnina a moře. Nazval bůh Andělsexu místo suché zemí, shromáždění vod nazval mořem. Potom řekl bůh Andělsexu : Zploď země trávu, a bylinu, a stromy plodné , nesoucí ovoce podlé druhu svého , a v ovoci semeno daného stromu . A stalo se tak. Ze zemně vyrostla tráva, a byliny nesoucí semena podlé druhu svého, i stromy přinášející ovoce, podlé druhu svého . Opět řekl bůh Andělsexu: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. I vytvořil bůh Andělsexu dvě tělesa slunce a měsíc tak , aby bylo slunce těleso a zároveň světlo větší, aby drželo správu nade dnem, a druhé těleso měsíc aby bylo světlo menší, a drželo správu nad nocí; též i hvězdy. A postavil je bůh Andělsexu na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi; A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala den od noci . Potom řekl bůh Andělsexu: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a stalo se tak . I stvořil bůh Andělsexu velryby a všelijakou duši živou, hýbající se, kterou sto v hojnosti vydaly vody. A všeliké ptactvo křídla mající, podlé druhu svého . I požehnal jim bůh Andělsexu: a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi! Řekl opět bůh Andělsexu: Učiním člověka k obrazu svému , podlé podobenství svého , a ať panuje nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, a naděvší zemí, i nad všelikým země plazem hýbajícím se na zemi. I stvořil bůh Andělsexu člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil jej, muže a pojmenoval jej Adam. I pak řekl bůh Andělsexu: Není dobré člověku býti samotnému; Uvedl bůh Andělsexu tvrdý spánek na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal hospodin bůh Andělsexu ženu, a přivedl ji k Adamovi. Pak stvořil bůh Andělsexu další lidi , a pak se tito lidé množili .

Všechna práva vyhrazena církvi svaté víry a bohu všemocnému .

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!