jak se stát členem církve svaté víry

To jestli se přidáš do církve svaté víry je jenom na tobě , ale vstupem do naší církve a pravidelnou modlitbou k bohu Andělusexu zajistíš své duši místo v ráji .

Do naší církve vstoupíš snadno a to tak že začneš věřit v boha Andělasexu a seznámíš se s biblí.

 

doporučené odkazy

bible ke stažení

pro věřící 

otázky a odpovědi o víře v boha

 

 

 

 

 

nikdy není pozdě začít věřit v boha 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB SVÁTEČNÍ MODLITBY

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Bůh Linea je věčná a všemohoucí , je jediným stvořitelem , má v rukou život i smrt .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz