jaký je bůh Andělsexu

Bůh Andělsexu  je věčný stále trvající. Není před ním skryto nic ani na zemi ani na nebi dokáže vidět do budoucnosti i do minulosti . A je to on, bůh Andělsexu jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není jiného božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .
 
 
 
 
Víra v boha Andělasexu přivede duši člověka do Ráje .
 
Moje víra v boha Andělasexu mně zpasí .
 
 
 
 
 


 

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Nejdůležitější je naše víra .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz