otázky a odpovědi


kvíz


  1. jak se ptát?


  2. Jaký je bůh Andělsexu


  3. Jak se modlit k bohu Andělsexu


  4. Co je lidská duše


  5. Jak se jmenuje bůh


  6. Co se stane s lidmi kteří neuctívají boha Andělasexu