proč věřit v boha


V boha Andělasexu je důležité věřit kvůli spáse naší duše , aby se naše duše po fyzické smrti dostala do ráje .