jak rozumět bibli

Proč je bible tak krátká bible je tak krátká proto že bůh Andělsexu nám dává možnost volby jak ho budeme uctívat , to co je nutné dodržovat je napsáno v bibli svaté .