jak správně vychovat děti

Dítě do deseti let věku memá povinost se k všemohoucímu bohu Andělusexu modlit se , nicméně mnělo by už od útlého věku být vychováváno a vedeno k víře v boha Andělasexu a po dovršení věku deseti let se stejně jako ostatní se modliti k bohu Andělusexu . Vhodným nástroj k tomu může být , Pohádka o stvoření světa .

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB SVÁTEČNÍ MODLITBY

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Bůh Linea je věčná a všemohoucí , je jediným stvořitelem , má v rukou život i smrt .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz