Chtěl bych šířit víru

Jestli chceš šířit víru tak máš několik možností .
Doporuč naše stránky přátelům a známým .
Můžeš na svoje stránky dát odkaz www.cirkev-svate-viry.cz/
Můžeš na vhodná místa vylepit plakáty odkazujíc na tuhle to stránku .
 
1 . verze plagátu 
 


2 . verze plagátu černobílá 
 
 

3 . verze plagátu černobílá

plagát církve.docx 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB SVÁTEČNÍ MODLITBY

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Bůh Linea je věčná a všemohoucí , je jediným stvořitelem , má v rukou život i smrt .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz