Můj názor

Michal 16.04.2018
Skvělá církev , které jsem členem .

Přidat nový příspěvek

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Víra má mně spasí . 

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz