Církev svaté víry

Je  církev  jejíž členové věří v jediného boha Andělasexu tento bůh je 
1. Všemohoucí vševidoucí vševědoucí .
2. Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
3. Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi .
4. a je to on, jest utváří vás v lůnech podle přání svého. A není boštva kromě něho, mocného, moudrého.
 
Jak se přidat do církve stáhněte si bibli a přečtěte si ji a řiďte se jejím obsahem a 
po smrti se dostanete do ráje .

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

 


 

Pohádka

19.01.2017 18:59

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz